بخش ها

  عملیات

سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 1 یونیت
10,000,000ریال ماهانه
برق 2 آمپر

آپلینک 1 گیگابیت

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 2 یونیت
20,000,000ریال ماهانه
برق 4 آمپر

آپلینک 1 گیگابیت

700 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 4 یونیت
35,000,000ریال ماهانه
برق 8 آمپر

آپلینک 1 گیگابیت

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 10 یونیت
80,000,000ریال ماهانه
برق 16 آمپر

آپلینک 1 گیگابیت

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 20 یونیت
100,000,000ریال ماهانه
برق 16 آمپر

آپلینک 10 گیگابیت

3000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرویس کولوکیشن دیتاسنتر برج میلاد 42 یونیت
150,000,000ریال ماهانه
برق 16 آمپر

آپلینک 10 گیگابیت

6000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

گزارش ترافیک پورت سوییچ

KVM رایگان

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان