بخش ها

  عملیات

سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان ساده
1,500,000ریال ماهانه
فضا 75 گیگابایت

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 1 هسته ای

2 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان ساده پرمصرف
2,500,000ریال ماهانه
فضا 120گیگابایت

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 2 هسته ای

4 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان تجاری
4,000,000ریال ماهانه
فضا 150 گیگابایت

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 3 هسته ای

6 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان تجاری پرمصرف
6,000,000ریال ماهانه
فضا 200 گیگابایت

800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 4 هسته ای

8 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان سازمانی
8,000,000ریال ماهانه
فضا 300 گیگابایت

1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 6 هسته ای

12 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان
سرور مجازی هارد پرسرعت NVME پلان سازمانی پرمصرف
12,000,000ریال ماهانه
فضا 500 گیگابایت

2000 گیگابایت ترافیک ماهیانه

پردازشگر 8 هسته ای

16 گیگابایت RAM

سیستم عامل به انتخاب کاربر

تحویل فوری با ضمانت بازگشت وجه !

سفارش دهید راه اندازی رایگان